Kaag & Partners

Training systeemdenken

Trainingsdagen

Trainingsdagen in Zwolle

Locatie: De Hutspot Zwolle

Investering

Met de training Systeemdenken leren wij u wat wij in de praktijk doen!

Kaag & Partners biedt meerdere opleidingen en trainingen en werkt met ervaren docenten uit de praktijk. Ook zijn de opleidingen en training Systeemdenken incompany mogelijk.

3-daagse Leergang Systeemdenken

‘Anders denken, anders kijken…vanuit de Systeembril!’

Loopt het niet lekker in jouw team of afdeling? Krijg je er de vinger maar niet achter? En wat je ook adviseert of zelf probeert, het lijkt muurvast te zitten. ‘Maar als je doet wat je deed krijg je wat je altijd kreeg’. Einstein zei het al. Tijd om kennis te maken met een andere manier van kijken, tijd voor het leren en werken systeemdenken voor teams en organisaties.

Wat is systeemdenken?
Bij systeemdenken leer je met de systeembril naar het hele systeem te kijken in plaats van naar een geïsoleerd deel. Met behulp van de basisprincipes van het systeemdenken onderzoek je de vastgelopen situatie. Wij zijn van nature vaak sterk gefocust om direct te kijken naar de beste oplossing voor dit probleem of de beste interventie in deze situatie. Maar in het systeemdenken moeten we die neiging juist een beetje temperen om te voorkomen dat we oplossingen bedenken die vervolgens het probleem versterken. Immers als je niet goed hebt begrepen welke dynamiek er in het systeem is en welke patronen iedereen in zijn greep houden, is de valkuil dat je oplossingen gaat bedenken die ‘meer van hetzelfde zijn’.

Dag 1    Kennismaken met Systeemdenken ‘Anders kijken naar samenwerkingsvraagstukken’

De basiskennis van het systeemdenken leer je in deze eerste dag. Je leert om met de systeembril naar (samenwerkings)vraagstukken in teams en organisaties te kijken en vastgelopen situaties weer in beweging te krijgen. Een belangrijk aspect in systeemdenken is het echt ‘anders leren kijken’ naar vraagstukken. Dit is al een interventie op zich.

In deze interactieve training wordt theorie afgewisseld met gerichte opdrachten.  Aan de hand van eigen ingebrachte casussen over een complex samenwerkingsprobleem maak je je de theorie over de basisprincipes van systeem denken eigen. En oefen je met gerichte opdrachten hierover. Eerst wandelen we stapsgewijs rond in het probleem door het van alle kanten te bekijken. We staan stil, onderzoeken en analyseren systematisch met behulp van de basisprincipes van het systeemdenken. Wat is er aan de hand in dit team, dit bestuur of deze organisatie? En op welke laag/lagen bevindt zich het probleem eigenlijk? Hierna wordt de puzzel langzaam helder en kunnen we een begin maken met het ontdekken van passende interventies die het systeem weer vitaler maken.

Leeruitkomsten dag 1

 • Je kent de basisprincipes van het systeemdenken, zoals het verschil tussen oorzaak-gevolg denken en circulair denken, oordeelsvrij kijken en de verschillende lagen in het systeem.
 • Je kunt de basisprincipes van het systeemdenken toepassen in een eenvoudige praktijksituatie.

Dag 2    Interventielagen in systeemdenken

Deze dag zoomen we dieper in op de drie lagen binnen het systeemdenken, het doel, de spelregels en relaties binnen samenwerkingsverbanden. Aan de hand van eigen ingebrachte casussen en opdrachten gaan we intensief aan de slag. We tekenen zelf een relatienetwerk en maken een begin met het onderzoeken naar impliciete en expliciete spelregels etc.

Leeruitkomsten dag 2:

 • Je herkent op welke laag binnen de driehoek ‘doel, spelregels en relaties’ de problemen zich bevinden en kunt dit beargumenteren.
 • Je hebt kennis over verschillende soorten impliciete en expliciete spelregels in organisaties en welk effect dit heeft op teams in organisaties.
 • Je kunt ideeën verzinnen voor interventies om de vastgelopen samenwerkingssituatie weer vlot te trekken en het systeem vitaler te maken.

Dag 3    ‘Interventies in samenwerkingsverbanden’

Op deze laatste dag zoomen we nader in op de middelste laag binnen systeemdenken. Hoe ziet het speelveld, de spelregels eruit in jouw vraagstuk? Je leert passende interventies te formuleren die in deze laag vanuit systeemdenken het systeem weer vitaler maken. Door in en uit te zoomen vanuit verschillende perspectieven om het systeem/vraagstuk weer vlot te trekken.

Leeruitkomsten dag 3:

 • Je kunt de ongeschreven regels en geschreven regels in jouw team/organisatie in kaart brengen.
 • Je kunt steeds beter in kaart brengen waardoor op welke laag in de driehoek het systeem is vastgelopen.
 • Je kunt kleine oplossingen verzinnen om het vastgelopen systeem weer vlot te trekken.
 • Je kunt een vastgelopen samenwerkingssituatie in jouw eigen organisatie analyseren en systematisch in kaart brengen.
 • Je kunt ideeën verzinnen voor interventies om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken.

Intressant voor: Bestuurders, leidinggevenden, HRM professionals, supervisoren, (team)coaches, organisatiebegeleiders en adviseurs.

Trainingsdagen in Leeuwarden

 • Woensdag 8 maart 2023
 • Vrijdag 14 april 2023
 • Vrijdag 12 mei 2023 

Trainingsdagen in Amersfoort

 • Woensdag 15 maart 2023
 • Vrijdag 14 april 2023
 • Woensdag 10 mei 2023

Locaties

Leeuwarden, Reviusstraat 1                                     
Amersfoort, Seats2Meet, stationsplein 49

Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer informatie en opgave: contact@demo.kaagenpartners.nl of 0652342441