Kaag & Partners

De kracht van een systemische aanpak!

Ontdek de kracht van systeemdenken

Hoe maak je, binnen een team/organisatie bespreekbaar wat niet wordt uitgesproken? Hoe leg je de vinger op de zere plek bij complexe vraagstukken? Hoe krijg je de onderste steen boven? 

Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die zich richt op het geheel als team/organisatie, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Systeemdenken is uitermate geschikt voor organisatieontwikkeling en vraagstukken waar het schuurt in de onderstroom. 

Het is een efficiënte manier van het ontrafelen van patronen met als doel een efficiënte en optimale samenwerking. Een systeem onder druk herhaalt zich. Dat wil zeggen, er worden steeds nieuwe oplossingen bedacht. Die ogenschijnlijk helpend zijn maar in essentie het vraagstuk alleen maar vaster zet. Deze manier van werken vraagt anders kijken, kijken vanuit de systeembril. 

Wanneer is een systemische aanpak geschikt?

Systeemdenken is geschikt bij het onderzoeken en oplossen van complexe samenwerking en communicatie problemen die de nadruk legt op het begrijpen van relaties en interacties binnen een team/organisatie, in plaats van te focussen op individuele componenten. Het stelt ons in staat om de onderlinge afhankelijkheden te begrijpen en hoe veranderingen in het ene deel van het systeem gevolgen hebben voor andere delen en het geheel. Deze holistische aanpak maakt het mogelijk om diepgaande inzichten te verkrijgen en effectieve strategieën te ontwikkelen. 

Waarom is systemisch werken effectief?

Systeemdenken is buitengewoon effectief bij het aanpakken van complexe, vaak schijnbaar onoplosbare samenwerking en communicatie problemen in teams en organisatie. Het helpt bij het identificeren van verborgen oorzaken en het begrijpen van de dieperliggende dynamiek bij schurende samenwerkingsvraagstukken. Uitermate geschikt bij teams en organisaties waar sprake is van gedoe in de onderstroom. 

Vanuit een systemische aanpak onderzoeken we grondig door met alle betrokkenen, individueel in gesprek te gaan. Wie staat er op de ‘ foto’ als het gaat om dit specifieke vraagstuk? In de gesprekken gaan we op zoek naar patronen en thema’s die bovenwater moeten komen om het vraagstuk op te lossen. Dit doen we door het stellen van specifieke vragen die we samen met jullie afstemmen. In het deel ontmoeten we het geheel zoals we dat ook wel noemen. Door de individuele gesprekken ontrafelen we vastzittende patronen die een belemmerend effect hebben op het resultaat of doel van team en organisatie. De bevindingen worden  plenair teruggekoppeld aan de betrokken, iedereen is tenslotte onderdeel van het systeem en daarmee betrokken bij het vraagstuk.

De onderste steen boven

Conclusie, systeemdenken is een krachtige benadering voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen in teams en organisatie dat al langere tijd vastzit. Onze klanten zeggen; ‘de ondersteen is boven, we kunnen ons weer richten op het proces/doelen. Dit kregen we zelf niet voor elkaar!’. 

Het onuitgesprokene wordt uitgesproken. Door onze onafhankelijke blik en vertrouwelijke gesprekken lukt het om vastzittende vraagstukken te ontrafelen waardoor diepgaande inzichten zodat teams en organisaties als geheel verder kunnen om betere beslissingen te nemen en duurzame oplossingen te vinden. 

Als u meer wilt weten over de voordelen van systeemdenken en hoe het kan worden toegepast in uw specifieke situatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij leveren altijd maatwerk! 

Voor meer specifieke informatie over systemisch onderzoek, kijk ook bij systemisch advies op onze website.