Kaag & Partners

Systemisch Advies - Cultuuronderzoek

Een duik in de onderstroom, de onderste steen boven!

Met onze nuchtere, concrete en doortastende aanpak zijn wij in staat om vrij vlot de vinger op de zere plek te leggen, om vanuit daar interventies in te zetten die het geheel weer in beweging brengt. Dit doen we door systemisch onderzoek.

It’s not personal, it’s the system

Onze aanpak: 

Om te onderzoeken welke dynamiek er in het systeem (team & organisatie) zit en welke patronen iedereen in zijn greep houdt, doen we een grondige team/organisatiescan (analyse). Dit doen we op basis van een wetenschappelijke methode namelijk het systeemdenken. 

Afhankelijk van het vraagstuk voeren we individuele gesprekken met alle betrokken rondom het vraagstuk. Op basis van deze individuele gesprekken maken we een analyse. In het deel ontmoeten we het geheel dat wil zeggen; door de individuele gesprekken ontstaat er een gezamenlijke verhaal. 

In de analyse wordt zichtbaar welke belemmerende en helpende factoren een rol spelen. Ook de dynamiek die zich vaak in de zogenoemde onderstroom afspeelt komt naar boven. Ook wel de roze olifant in de kamer wordt daarmee ‘ontmanteld’. De analyse delen we met alle betrokkenen tijdens de terugkoppeling. Daarmee is het verhaal van iedereen dus van het hele systeem. Deze systemische manier werkt heel krachtig en daarmee lukt het om vastgelopen vraagstukken weer vlot te trekken. 

Indien gewenst volgt er vanuit de analyse ook een advies gericht op het veranderen van de situatie. Dit advies bestaat uit praktische en toepasbare handvatten waarmee de kans van slagen voor de gewenste ontwikkeling/verandering het grootst. Eerst goed zicht op de dynamiek en de onderstroom, gezegd wat er gezegd moet worden en dan samen met elkaar bouwen aan een duurzame verandering. Dit traject begeleiden wij zodat u zich kan richten op de inhoud! 

Dit traject is geschikt bij kleinere groepen maar ook grote groepen zoals 100 personen. Wij zijn geschoold in systemisch werken op basis van het gedachtengoed systeemdenken gericht op teams en organisatie. 

Kaag & Partners onderzoekt, adviseert en begeleidt!

Nieuwsgierig wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.

info@kaagenpartners.nl