Kaag & Partners

Intervisie

Intervisie

Intervisie is een begeleidingsvorm waarin je met collega’s in een klein verband ( 3 á 6 deelnemers) aan de hand van gestructureerde werkvormen werkervaringen bespreekt. Met als doel het vergroten van je professioneel handelen en leren van elkaar.

Intervisievragen zijn vragen die betrekking hebben op ervaringen en knelpunten uit je werksituatie. Samen met je groepsgenoten ga je op zoek naar nieuwe inzichten. Door het stellen van vragen krijgt de inbrenger zicht op het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin in te handelen. Intervisie is een methodiek waarbij de deskundigheid van de deelnemers wordt benut en verder wordt vormgegeven. Met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het leren van elkaars werkervaringen.

Intervisie kan begeleid en onbegeleid plaatsvinden. Onze ervaring is dat begeleide intervisiebijeenkomsten meer diepgang hebben. Bij onbegeleide intervisie is het vaak een rondje wel en wee en meer casuïstiekbespreking dan intervisie.

Ervaring leert dat wanneer een groep 3 à 5 keer begeleide intervisie heeft ontvangen, waarin ze leren werken wat is intervisie en wat is het niet. Dat de intervisiegroep daarna zelf weer goed uit de voeten kan. Een mooie tussenvorm van begeleid en onbegeleid!

Belangrijk bij intervisie:

  • Het probleem moet actueel zijn en je bent bereid dit bespreken met je groepsgenoten.
  • De werkinbreng is een situatie waarvan je van wilt leren.
  • Je bent bereid je kwetsbaar op te stellen.
  • Je wilt leren van je collega’s.
  • Alles wat besproken wordt in intervisie, is vertrouwelijk!

Beroepsregistratie

In sommige beroepsgroepen is intervisie bij een LVSC geregistreerde coach of supervisor, een verplichte vorm van bijscholing i.v.m. beroepsregistratie dit in kader van kwaliteitsontwikkeling en –borging. Al onze professionals zijn LVSC geregistreerd coach en/of supervisor.

Nieuwsgierig of begeleide intervisie wat voor jullie is? 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.

info@kaagenpartners.nl