Kaag & Partners

Supervisie

Supervisie

Steeds meer organisaties investeren in hun medewerkers want tenslotte zijn medewerkers het duurzame kapitaal van de organisatie. Supervisie is een geschikte begeleidingsvorm als het gaat om groei en ontwikkeling, preventief ziekteverzuim, re-integratie, stroeve samenwerkingsrelaties en ook bij interne of externe mobiliteit is supervisie geschikt.

Supervisie is een systematische en krachtig leermethode gericht op het vergroten en verbeteren van professioneel handelen. In supervisie staat reflectie centraal!

In supervisie breng je concrete werkervaringen in. Reflectie op deze inbreng vormt een basis van supervisie. Door te reflecteren op je denken, voelen en handelen vergroot je je inzicht in eigen gedrag en dat leidt tot het uitbreiden van je handelingsrepertoire; als professional zorg je ervoor dat je je mogelijkheden vergroot om jouw doel te bereiken.

Supervisie is geschikt bij:

  • Professionele identiteit en -ontwikkeling
  • Preventief in kader van goed werkgeverschap
  • Stroeve samenwerkingsrelaties

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband (max 4 personen) plaatsvinden.

Beroepsregistratie:
In sommige beroepsgroepen is coaching en supervisie bij een LVSC geregistreerde coach of supervisor, een verplichte vorm van bijscholing i.v.m. beroepsregistratie dit in kader van kwaliteitsontwikkeling en –borging. Al onze professionals zijn LVSC geregistreerd coach en/of supervisor. 

Nieuwsgierig of supervisie geschikt is voor jou of je medewerker(s)? 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 info@kaagenpartners.nl